Félög / Non-Governmental Organisations (NGOs) in Iceland

Áhugahópur um verndun Þjórsárvera / Friends of Thjórsárver-Wetlands, South Iceland [stofnaður í maí 2001]
Dýraverndarsamband Íslands [fyrst stofnað 1914]
Ferðafélag Íslands / The Iceland Touring Association [stofnað 1927]
Félag um verndun hálendis Austurlands [stofnað 1997]
Fjallavinafélagið Kári / Mountainfriends [stofnað 1999]
Fuglavernd / BirdLife Iceland [stofnað 1963]
Hellarannsóknafélag Íslands / Icelandic Speleological Society [stofnað 1989]
Hið íslenska náttúrufræðifélag - HÍN / Icelandic Natural History Society [stofnað 1889]
Jöklarannsóknafélagið - JÖRFI / Icelandic Glaciological Society [stofnað 1950]
Landssamtök hjólreiðamanna / Icelandic Cyclists' Federation [stofnuð 23. nóvember 1995]
Landvarðafélag Íslands / The Ranger Association of Iceland [stofnað 1976]
Landvernd / National Association for the Protection of the Icelandic Environment [stofnað 1969]
Líffræðifélag Íslands / The Icelandic Biological Society [stofnað 1999]
Náttúruverndarfélag Suðvesturlands - NVSV
[stofnað 1970]
Náttúruverndarsamtök Austurlands - NAUST [stofnuð 13. október 1970]
Náttúruverndarsamtök Íslands - NSÍ / Iceland Nature Conservation Association - INCA [stofnað 1997]
Náttúruverndarsamtök Suðurlands
- NSS [stofnuð 9. júní 1973; til 1986/endurvakin í apríl 2005]
Náttúruverndarsamtök Vesturlands [stofnuð 4. maí 1974]
Samtök um náttúruvernd á Norðurlandi - SUNN [stofnuð 1970]
Samtökin um óspillt land í Hvalfirði - Sól í Hvalfirði [stofnuð 1996]

Samtök útivistarfélaga - SAMÚT [stofnuð 1998]
Vestfirsk náttúruverndarsamtök [stofnuð 1971]

Hjörleifur og Ómar:
Grænn vettvangur - Hjörleifur Guttormsson - [opnaður í ágúst 1998]
Hugmyndaflug ehf. - Ómar Þ. Ragnarsson - [stofnað í desember 1998]

Nýstofnaðir vefir og/eða félög / New NGOs in Iceland

Náttúruvaktin / NatureWatch [baráttuhópurinn fyrir náttúruvernd og virkara lýðræði hlaut nafn 27. febrúar 2003; vefurinn var stofnaður sama dag ári síðar og samtökin 2. október 2004; forveri vefsins var bloggsíða, sett upp í maí 2003]
Saving Iceland [vefur stofnaður haustið 2004]
Sól á Suðurlandi [stofnað til félagsins 20. janúar 2006]
Íslandsvinir - fyrir verndun náttúrunnar & uppbyggingu vistvæns, sjálfbærs þekkingarsamfélags á Íslandi / Friends of Iceland [hópurinn varð til í apríl 2006]
Varmársamtökin - uppbygging án umhverfisspjalla [stofnuð 8. maí 2006]
Framtíðarlandið félag áhugafólks um framtíð Íslands [stofnað 17. júní 2006]
Áhugahópur um verndun jökulsánna í Skagafirði
, þ.e. Jökulsá eystri og vestri ásamt Héraðsvötnum [stofnaður í október 2006]
Sól í Straumi - þverpólitískur hópur áhugafólks um stækkunarmálið í Straumsvík [stofnaður í október 2006]
Sól á Suðurnesjum - þverpólitísk samtök [stofnuð í janúar 2007]
Félag umhverfisfræðinga [stofnað 24. febrúar 2007]

Þjórsá - Umræðuvefur um virkjanir í Þjórsá [2007?]
Náttúran.is - vefur með umhverfisvitund / Nature.is [stofnaður 25. apríl 2007; forveri vefsins var Grasagudda, vefur settur upp haustið 2005]
Friðum Skjálfandafljót Átak gegn virkjun. Áhugahópur um friðlýsingu Skjálfandafljóts [stofnaður 23. júlí 2008 í Kiðagili í Bárðardal]
Náttúra (á ensku og íslensku) - Nattura.info er þrá eftir endurnýjun í umræðunni um auðlindir Íslands; þrá eftir brúm á milli sviða faglegrar umfjöllunar, frétta, fróðleiks og frjórra hugmynda um sjálfbæra þróun, sprota-vöxt og aðrar leiðir en stóriðju til virkjunar náttúruauðlinda og mannauðs [ágúst 2008]

Sjóðir

Auðlind - Náttúrusjóður [stofnaður 1. desember 2008]
Náttúrverndarsjóður Pálma Jónssonar [stofnaður 21. mars 2009]

Stofnár félaga og samtaka eru hér tekin saman og birt í fyrsta sinn (maí 2007).
Heimildarmönnum er hjartanlega þökkuð aðstoðin.

Pokasjóður verslunarinnar [áður Umhverfissjóður verslunarinnar frá 1995]
umhverfi.is : hvert er sambandið við umhverfið hér? þetta var áður slóð Umhverfissjóðs.

(síðast uppfært 22. janúar 2010)